Giá Trị Tại SPEZ

Chúng Tôi Có Và Duy Trì Những Quan Điểm & Tư Chất Cốt Lõi Để Phát Triển Lớn Hơn

Khiêm Tốn

(1) Chúng tôi tự phê bình và thừa nhận rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm cho sản phẩm của mình hoàn hảo.

(2) Chúng tôi lắng nghe những quan điểm, đa góc nhìn. Không có thái độ đổ lỗi hoặc cố chấp

(3) Chúng tôi đánh giá và công nhận sự phát triển dựa trên thành tích.

(4) Chúng tôi đối xử và làm việc với nhau bằng sự tôn trọng.

Luôn Học Hỏi

(1) Chúng tôi đặt những câu hỏi đúng lúc và có giá trị để không ngừng theo đuổi câu trả lời.

(2) Chúng tôi tin vào việc học hỏi không ngừng – dù là từ đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh hay bất kỳ ai khác.

Suy Nghĩ Lớn

(1) Chúng tôi đặt ra một tầm nhìn táo bạo và đầy cảm hứng, đồng thời tạo ra các tiêu chuẩn mới.

(2) Chúng tôi cố gắng không ngừng nghỉ và vượt qua ranh giới của những gì được coi là có thể.

(3) Chúng tôi đón nhận những thử thách mới mà không sợ thất bại.

Trung Thực

(1) Chúng tôi đánh giá cao những cuộc trò chuyện trung thực một cách nghiêm túc và tin tưởng vào việc tìm ra sự thật một cách khách quan. Để giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn xung quanh.

Cách Chúng Tôi Hành Động

Startup và không vướng bận bởi điều gì

Làm việc nhiều hơn và ít “chơi” hơn

Phá vỡ rào cản và mang lại kết quả

Không có khái niệm tự mãn