Chúng tôi xây dựng một hệ thống không chỉ là công nghệ, mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp.

Với tiêu chí phục vụ hết mình và lan tỏa yêu thương, chúng tôi không giới hạn khách hàng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi phục vụ bất kỳ ai kể cả những người khuyết tật.
Với tiêu chí không bỏ ai lại phía sau, cùng hướng đến tương lai.

Chính sách chống phân biệt đối xử

Với mục tiêu đã được nêu rõ, chúng tôi tạo cơ hội cho tất cả mọi người, bao gồm những tài xế có khiếm khuyết về bản thân / khuyết tật. Chúng tôi đón nhận các bạn và tận tình với các bạn để các bạn cảm nhận được vẫn còn sự ấm áp và ý nghĩa riêng của các bạn.

Người lái xe bị khuyết tật

Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất để hợp tác, bao gồm những mục đã được liệt kê tại đây.
Chúng tôi lắng nghe và hỗ trợ, những đối tác lớn tuổi.

Mọi lúc – Mọi Nơi – Mọi Hoàn Cảnh